Peter Hrnčiar

Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd

Poskytuji svým klientům kompletní účetní servis, který s ohledem na platnou právní úpravu odpovídá jejich požadavkům, přáním a potřebám.

Zabývám se veškerými službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd nebo přiznání k dani pro malé a střední firmy. Hlavní oblastí mojí působnosti je Praha, Benešov a Střední Čechy.

Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Nechte to na mě.

Peter Hrnčiar
profesionál v oblasti vedení účetnictví

Peter Hrnčiar

Vedení účetnictví a daňová evidence

Mám dlouholeté zkušenosti s externím vedením účetnictví, přípravou ročních výkazů, zpracováním roční účetní závěrky a inventarizací zůstatků na účtech. Stejně tak se postarám i o vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob. Vedení účetnictví v programech STORMWARE Pohoda, Ježek software DUEL, Tichý & spol. Účto, CÍGLER SOFTWARE Money S3.

Vedení účetnictví a daňová evidence

Zpracování a vedení mezd

Zajistím vám přehledné a komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy.

 • Zpracování mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, včetně přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • Účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění
 • Správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnance, například přihlášení a odhlášení zaměstnance u České správy sociálního zabezpečení a/nebo u příslušné zdravotní pojišťovny
 • Zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu u osob samostatně výdělečně činných
 • Zastupování na úřadech a včasné vyřízení veškerých záležitostí na finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách nebo na živnostenském úřadě.
 • Vedení mezd v programech STORMWARE Pohoda a ABRA FlexiBee.

Zpracování a vedení mez

Daňové přiznání v rámci vedení účetnictví

Společně s vedením účetnictví nebo daňové evidence pro vás včas připravím a podám přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme daňové přiznání i k silniční dani, k dani darovací, k dani z nemovitostí nebo z jejich převodu. Vždy ručím za správnost a kompletnost vypracovaných daňových přiznání i za jejich včasné podání na příslušném úřadě.

Daňové přiznání v rámci vedení účetnictví

Orientační ceník

Se svými klienty se snažím dohodnout na měsíční paušální částce, díky které se mohou spolehnout, že se dlouhodobě a spolehlivě postarám o svěřenou agendu.
Cenové rozpětí odměny závisí na vzájemné domluvě a náročnosti zadání, pro představu:

 • 1 000 - 5 000 Kč

  Měsíční honorář za vedení účetnictví při malém počtu účetních dokladů

 • 5 000 - 10 000 Kč

  Měsíční honorář za vedení účetnictví při zpracovávání rozsáhlejšího účetnictví

 • 15 000 Kč a více

  Měsíční honorář za vedení účetnictví s vysokým počtem účetních dokladů

Používané programy

Vedení účetnictví v Stormware Pohoda Vedení účetnictví v Duel Vedení účetnictví v Jednoduché účetnictví Vedení účetnictví v Money S3 Daňová evidence v Stormware TAX

Kontakt

Peter Hrnčiar

Profesionál v oblasti vedení účetnictví

Pole působnosti:
 • IČ: 76509851
  DIČ: CZ7603266803
  Datová schránka: e6zqk6p

Kontaktní formulář

Jméno je povinné.
E-mail je povinný.
Vzkaz je povinný.